طرح واره های درمانی

Image Image
دوره های طرحواره درمانی

جدیدترین دوره ها را کاوش کنید

5 دوره آموزشی در دسترس است.

دوره طرحواره درمانی برای طرحواره درمانگران
 • 600,000 تومان
 • Image دکتر عباس شفیعی
 • طرحواره درمانی

دوره طرحواره درمانی برای طرحواره درمانگران

 • تعداد: 0 جلسه
 • دوره انلاین
فرزندپروری باکفایت
 • 600,000 تومان
 • Image دکتر عباس شفیعی
 • طرحواره درمانی

فرزندپروری باکفایت

 • تعداد: 0 جلسه
 • دوره انلاین
دوره آموزشی مشاوره از قبل ازدواج
 • 800,000 تومان
 • Image دکتر عباس شفیعی
 • طرحواره درمانی

دوره آموزشی مشاوره از قبل ازدواج

 • تعداد: 0 جلسه
 • دوره انلاین
دوره طرحواره درمانی
 • 3,000,000 تومان
 • Image دکتر عباس شفیعی
 • طرحواره درمانی

دوره طرحواره درمانی

 • تعداد: 0 جلسه
 • دوره انلاین
دوره آشنایی با طرحواره درمانی
 • 300,000 تومان
 • Image دکتر عباس شفیعی
 • طرحواره درمانی

دوره آشنایی با طرحواره درمانی

 • تعداد: 0 جلسه
 • دوره انلاین