آکادمی تراپی ایران آرمان خود را بر توسعه آموزش قرار داده است و می‌خواهد که هیچ دانش و تجربه آموزشی نباشد که در پشت سد «سنتی بودن فضای آموزش»، فرصت ظهور شایسته نیابد. آکادمی تراپی در نظر دارد دانش مدرسین و اساتید کشور را به آنهایی که طالب آن هستند برساند. این آرمان اصلی آکادمی تراپی ایران است.

در ادامه توضیحاتی در مورد پرداخت‌های مالی به مدرسین، نوع و میزان آن آمده است.

 

توضیحات پرداخت مالی حق التألیف به مدرسین

دو نوع طرح مالی مختلف برای پرداخت وجود دارد.

۱) طرح پرداخت کامل و یک‌جا: در این طرح به ازای آموزش منتشر شده، مدرس آموزش، مبلغی را برای یکبار به عنوان حق التألیف آموزش دریافت می‌کند. دریافتی مدرس وابسته به فروش آموزش و استقبال دانشجویان از آن نیست و مدرس از ابتدا کل مبلغ مرتبط با ارائه آموزش را می‌داند و دقیقا همان را دریافت خواهد کرد. این طرح کمک می‌کند که مدرسین مطمئن باشند که دریافتی آنها، تحت الشعاع استقبال احتمالا کم از آموزش با عنوان خاص، قرار نخواهد گرفت.

۲) طرح مشارکتی (پرداخت تدریجی و درصدی حق اثر): اگر پلن مشارکتی انتخاب شود، مدرس در بازه‌های زمانی مشخص، سهم (درصد) مشخصی از فروش و درآمد را تا زمانی که آموزش به فروش می‌رسد، دریافت می‌نماید.

۱) تعیین امتیاز آموزشی

همه طرح‌های مالی مدرسین آکادمی تراپی به امتیاز آموزشی وابسته هستند. با کلیک بر روی آکاردیون زیر می‌توانید جزئیات مربوط به محاسبه امتیاز را مشاهده کنید.

در حال حاضر، تعیین امتیاز آموزش بر اساس پارامترهای زیر مشخص می‌شود. امتیاز نهایی با محاسبه مجموع امتیازهای بخش‌های مختلف به دست می‌آید.

توجه: بروز رسانی جدول در شهریور ۱۴۰۰ صورت گرفته است.

توجه: حداکثر امتیاز دریافتی از هر بند برابر با حداکثر امتیاز قید شده در ستون دوم خواهد بود.

توجه: در موارد مرتبط با انتشار کتاب، انتشار باید به صورت نهایی باشد و لینک مرتبط با انتشار نهایی کتاب در دسترس باشد.

توجه: در موارد مرتبط با سابقه انتشار آموزش ویدئویی، انتشار باید به صورت نهایی (در یک وبسایت آموزشی یا شبکه انتشار ویدئویی مثل یوتیوب، آپارات و …) باشد و لینک مرتبط با انتشار نهایی در دسترس و قابل مشاهده باشد. این امتیاز مرتبط با «سابقه انتشار آموزش ویدئویی» بوده و به تجارب و آموزش‌های پیش از شروع همکاری با آکادمی تراپی اشاره دارد. این تجارب باید حداقل ۳۰ روز و حداکثر ۲ سال پیش از شروع همکاری با آکادمی تراپی باشند.

توجه: مجموع امتیاز «همکاری پیشین با آکادمی تراپی» و «سابقه انتشار آموزش ویدئویی یا تالیف کتاب»، نمی‌تواند از ۱۳ امتیاز بیشتر شود.

توجه: امتیاز مرتبط با «اولویت و تقاضای موضوع آموزش»، صرفاً در راستای درخواست و تقاضای «حال حاضر» از حوزه‌های مختلف آموزشی توسط مخاطبین آکادمی تراپی است. این امتیاز و دسته بندی‌ها، در فصول آموزشی مختلف و با تغییر الگوی تقاضاها و درخواست دانشجویان، تغییر می‌کند. اعداد این امتیاز چه بالا باشد و چه پایین، به هیچ وجه، انعکاسی از اهمیت آموزشی بالا یا پایین یک حوزه و موضوع آموزشی نیست. نگاه آکادمی تراپی، اهمیت یکسان به حوزه‌های آموزشی مختلف است.

توجه: در دسته بندی موضوعی «کسب و کار و بازاریابی» و «بورس، مالی، سرمایه گذاری، بلاک چین و رمز ارزها»، دروس و عنوان‌های آموزشی رسمی دانشگاهی و مطابق با سرفصل‌های وزارت علوم، دارای اولویت و تقاضای موضوع آموزش برابر با ۴ امتیاز می‌باشند.

۲) طرح پرداخت کامل و یک‌جا

در این طرح مدرس مبلغ مشخص و از پیش تعیین شده‌ای را به صورت کامل و یک‌جا دریافت می‌کند.

در جدول زیر به صورت ساده‌ای، میزان پرداختی کل و میزان پرداختی به ازای هر ساعت از تألیف، بر حسب امتیاز و نیز مدت زمان آموزش آمده است.

توجه: با توجه به وابستگی حق التألیف به امتیاز آموزشی، لطفا قبل از بررسی جدول زیر، با مراجعه به بخش قبل، امتیاز خود را تعیین نمایید.

توجه: مقادیر ذکر شده در جدول زیر برحسب تومان هستند.

توجه: بروز رسانی جدول در شهریور ۱۴۰۰ صورت گرفته است.

توجه: حق التألیف آموزش‌های کمتر از ۱ ساعت، معادل با آموزش یک ساعته در نظر گرفته می‌شوند و به نسبت مدت زمان آموزش، پرداخت می‌شوند. ماکزیمم امتیاز دریافتی طبق این جدول ۴۵ می‌باشد.

محاسبه امتیازهای میانی: برای امتیاز و زمان‌های میان امتیاز و زمان‌های مشخص شده در جدول بالا، محاسبات به صورت «ترکیب خطی» انجام می‌شود. مثلا پرداختی برای امتیاز ۱۰٫۵ برابر میانگین پرداختی برای امتیازهای ۱۰ و ۱۵ خواهد بود.

زمان پرداخت

در جدول زیر حالت‌های زمانی مختلف، برای پرداخت‌های حق التألیف مدرسین آمده است. پرداخت مالی (واریز حق التألیف) در دو فاز مطابق یکی از طرح‌های جدول زیر (به انتخاب مدرس) انجام می‌شود.

۳) طرح پرداخت مشارکتی

همانگونه که از اسم این نوع پرداخت مشخص است، به ازای هر فروش، درصد مشارکت به مدرس پرداخت می‌شود.

درصد مشارکت از درآمد آموزش که با توجه به امتیاز مدرس محاسبه می‌شود، در ادامه آمده است:

تعریف درآمد: آکادمی تراپی در بازه‌هایی، ممکن است که در قالب جشنواره تخفیف‌، آموزش‌ها را به مخاطبین خود با تخفیف ارائه کند. درآمد یک آموزش، مبلغ پرداختی نهایی دانشجو برای تهیه یک آموزش است.

بعنوان مثال: اگر یک آموزش با هزینه ۳۰ هزار تومان در نظر بگیریم و همین آموزش، در بازه غیر تخفیف تهیه شود؛ مبلغ ۳۰ هزار تومان مبنای محاسبات خواهد بود. در صورتی که این آموزش در جشنواره با تخفیف مثلاً ۳۰ درصد، توسط دانشجو تهیه شود، در این صورت مبلغ پرداختی دانشجو (درآمد آموزش) ۲۱ هزار تومان است که مبنای محاسبه در حق‌التدریس مولف خواهد بود.

انتخاب پلن مالی آموزش: هر یک از پلن‌های مالی آکادمی تراپی «مشارکتی یا کامل و یک‌جا»، به انتخاب مدرس می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. در صورتی که آموزش پیشنهادی مدرس، هم‌پوشانی در سرفصل‌ها و مسیر محتوایی با یکی از آموزش‌های منتشر شده توسط مدرسین دیگر در آکادمی تراپی را داشته باشد؛ می‌بایست در خصوص پلن مالی برای این آموزش، هماهنگی مجزا با آکادمی تراپی صورت گیرد.

نحوه پرداخت: پرداخت‌های مربوط به طرح مشارکتی، هر ماه و به صورت منظم برای دو ماه قبل از ماه جاری، انجام می‌شود.

بعنوان مثال: پرداخت ماه فروردین، در خرداد ماه انجام می‌شود.